RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie, ul. Stanisławy Nadstawek 1a, 63-830 Pępowo 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kas5@poczta.onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej na podstawie Art.6, ust 1, lit. c – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
5) okres utrzymywania danych w BIP wynika z przepisów sektorowych; w przypadku danych, których okresu przechowywania nie reguluje prawo, czas przechowywania jest adekwatny do celów w jakich podmiot publiczny je przetwarza.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

Opublikował: Dominik Jarus
Publikacja dnia: 08.03.2023, 13:12
Dokument oglądany razy: 480
Podpisał: Dominik Jarus
Dokument z dnia: 08.03.2023